مواد مصرفی ذوب و فولادسازی

فرو سیلیس

فروسيليسيم به عنوان اکسيژن زدا در صنايع فولاد و بعنوان جوانه زا در صنايع ريخته گری مصرف عام دارد و کاربردهای عمده آن بعنوان مواد اوليه فروآلياژی برای اکسيژن زدايی در صنايع فولاد سازی ، آلياژ سازی در توليد چدن ها و فولاد ، اصلاح دانه بندی و ساختار فلزی در ريخته گری چدنها آلياژی و غير آلياژی ، احيای فروآلياژهای ديگر بخصوص در ساختار توليدی فولاد آلياژی نوين ماده اوليه توليد Fe Si Mg می باشد .
به ازای هر تن فولاد 5 کیلوگرم فروسیلیس به منظور اکسیژن زدایی در نظر گرفته شده است که در فولادهای آلیاژی بیشتر است.
اين محصول هم اکنون در سه سايز متفاوت (60-10) میلی متر، (10-3) میلی متر ، (3-0) میلی متر توليد شده و به مصرف کنندگان اين محصول در داخل و خارج از کشور عرضه می شود .

ترکيب شيمايي محصول

Ca

Ti

Cr

Mn

Al

P

S

C

Fe

Si

Alloy

1

0.2

0.2

0.3

1.5-2

0.03

0.02

0.1

19-22

78-73

%75

خواص فيزيکی محصول

نقطه ذوب

C

دانسيته فلزی

Gr/cm3

وزن مخصوص

Gr/cm3

1270-1370

1.50-2.20

2.80-3.40

 

Ferro Silicon

 

 
فرو منگنز

منگنز به عنوان عنصر اکسيژن زدا به کار می رود . اين عنصر با گوگرد توليد سولفور منگنز ( Mns)  می کند و بدين وسيله تاثير نامناسب سولفور آهن و تردی حاصل ازآن را کاهش می دهد . اين عنصر اهميت خاصی در فولاد و چدنهای خوش تراش دارد . با اضافه شدن مقدار مشخصی فرومنگنز در آلياژ می توان خطر شکست پذيری قطعه و قطعات را کاهش داده وخطوط Ar1,Ar3  را پايين می آورد و سرعت سردشدن بحرانی را نيز شديداً کاهش داده و بدين ترتيب سختی افزايش می دهد . همچنين با اضافه کردن مقداری منگنز استحکام افزايش می يابد . و اگز به مقدار بيش از 4% اضافه شود باعث ايجاد ساختار مارتزيتی در آلياژ شده و تردی در قطعات را افزايش می دهد که بهمين دليل فقط در آلياژهای خاصی به کار برده می شود . در فولادهای با بيش از 12 Mn% و با درصد کربن بالا آستنيتی است ، زيرا Mn محدوده آستنيتی را به اندازه قابل ملاحظه ای گسترش می دهد ، فولادهای که از طريق اضافه کردن مقداری فرومنگنز توليد می گردد و در نتيجه وارد آمدن تنش ضربه ای به سطح خارجی ، سختی لايه خارجی آنها در اثر کار سرد بسيا ر بالا می رود در حالی که قسمت داخلی آن نرم باقی می ماند و بهمين دليل در مقابل تاثير نيروهای ضربه ای دارای مقاومت سايشی بالايی هستند و فولادهای که با بيش 18 % Mn  باشند بدليل تغيير شکل زياد غير قابل مغناطيسی شدن می باشند و آلياژهايي که توليد می شوند مخصوص بوده و به عنوان فولادهای نرم در حالت سرد در درجه حرارتهای بسيار پايين به کار می روند و ضريب انبساط حرارتی فولادها با افزودن مقداری منگنز افزايش يافته در حالی که قابليت هدايت حرارتی والکتريکی آنها کاهش می يابد .
بطور کلی : منگنز به عنوان يکی از پنج عنصر اصلی آلياژهای آهنی می باشد که به ازای هر 3% منگنز استحکام کشش فولاد 10 kg /mm افزايش می يابد و اگر مقدار منگنز بين 3تا 8% باشد استحکام کششی با نسبت کمتری افزايش می يابد که از 8% منگنز به بالا استحکام کششی به صورت عکس کاهش می يابد و تغييرات مربوط به تنش تسليم نيز مشابه استحکام کششی است و همچنين منگنز عمق سختی را در چدنها افزايش می دهد .
در مواردی که بخواهند در توليد فولادهای آلياژی علاوه بر افزايش استحکام کششی ، استحکام مکانيکی و سختی را افزايش دهند از فرومنگنز پر کربن استفاده می نمايند .
میزان نیاز به فرومنگنز و سیلیکو منگنز در صنعت فولاد حدود 9 تا 10 کیلو به ازای هر تن فولاد می باشد.
مورد مصرف آن در اکسیژن زدایی فولاد و تولید فولاد آلیاژی حاوی منگنز می باشد. فرو منگنز پرکربن (70%-80% Mn) و سیلیکو منگنز (65%-68% Mn , 15%-25% Si) بیشترین کاربرد را دارند.
مقدار منگنز در فولادهای زنگ نزن 10% و در فولادهای بسیار سخت و مقاوم 14% -10% می باشد.

ترکيب شيمايي محصول

P 

Si 

C 

Mn 

Element 

    0.2 max

    1 max

    8-6 

    75 min

    % 

دانه بندی محصول

c 

b 

a 

Screen size 

    60-10 

    80-20 

    100-10 

mm

 

ferro manganese

 

 


 

فرومولیبدن

فرومولیبدن بعنوان یک سخت کننده درفولادهای آلیاژی بکارمی رود و مقاومت فولاد را در برابر ضربه سایش بالا میبرد و باعث استحکام فوق العاده درفولاد می گردد و کاربرد وسیعی در صنایع فولاد – خودروسازی – کشتی سازی – صنایع هوافضا – صنایع نفت و گاز کشاورزی – پزشکی کاربرد وسیعی دارد

 

ترکيب شيمايي محصول

Size mm

Cu%

S%

Si%

P%

C%

Mo%

10-50

0.1 max

0.1 max

1.2 max

0.5 max

0.1max

60-65

 

دانه بندی محصول

c

b

a

Screen size

25-50

5-25

0-4

mm

FERRO Molybdenum

 فرو سیلیکو منگنز

منيزيم در چدن معمولاً شرايط را برای تشکيل گرافيت کروی مناسبتر می سازد ، و در آلياژسازی چدنهای نشکن کاربرد فراوانی دارد با افزودن فروسيليکومنيزيم به آلياژهای چدنی و فولادی علاوه بر کروی کردن گرافيتها مقاومت به ضربه را در قطعات ريختگی افزايش داده و استحکام را افزايش می دهد


ترکيب شيمايي محصول

Re

Si

Ca

Al

Mg

Element

0.8-1.2

42-48

1.5-0.8

1 Max

7-5

%

دانه بندی محصول

c

b

a

Screen size

35-5

15-5

6-1

mm

 

ferro silicon manganese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

فروکروم پرکربن

کروم سختی پذيری فولاد را در روغن و هوا مناسبتر و يا پايين آوردن سرعت سردکردن بحرانی لازم برای ايجاد مارتنزيت ، عمق لايه سخت شده را افزايش خواهد داد و بدين شکل سختی پذيری قطعات فولادی را بهتر می کند ومقاومت ضربه ای را کاهش خواهد داد . همچنين قابليت هدايت حرارتی و الکتريکی و ضريب انبساط حرارتی به وسيله آن کاهش می يابد و بهمين دليل نيز به عنوان عنصر آلياژی در شيشه به کار می رود .


ترکيب شيمايي محصول

S

Si

P

C

Cr

Element

2.9 max

0.03 max

0.02 max

6-7

66 min

%

دانه بندی محصول

c

b

a

screen size

100-10

80-20

60-10

mm

  

ferro chrome 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

فروسيليکو منيزيم

منيزيم در چدن معمولاً شرايط را برای تشکيل گرافيت کروی مناسبتر می سازد ، و در آلياژسازی چدنهای نشکن کاربرد فراوانی دارد با افزودن فروسيليکومنيزيم به آلياژهای چدنی و فولادی علاوه بر کروی کردن گرافيتها مقاومت به ضربه را در قطعات ريختگی افزايش داده و استحکام را افزايش می دهد


ترکيب شيمايي محصول

Re

Si

Ca

Al

Mg

Element

0.8-1.2

42-48

1.5-0.8

1 Max

7-5

%

دانه بندی محصول

c

b

a

Screen size

35-5

15-5

6-1

mm

 

ferro silicon magnesium

 

کاتالوگ شرکت تامین گر 
 
tc 

 

محصـولات
برخی از مشتریان ما

01243567

89101112131415

 
طراحی و توسعه: شرکت لیزر رایانه پارس
فیسبوک شرک تامین گر
کانال یوتب شرکت تامین گر
linkedin  شرک تامین گر
تویتر شرکت تامین گر
گوگل پلاس شرکت تامین گر
آپارات شرکت تامین گر