قیمت بروز شمش های فولادی

Untitled Document

قیمت طول مقطع گرید تولید کننده
2 125*125 5sp کبیر قطعه ایرانیان
1.2/2 80*80 5sp کبیر قطعه ایرانیان
1.6 100*100 3sp رهپویان راه ابریشم
2 125*125 3sp رهپویان راه ابریشم
2.45 150*150 3sp رهپویان راه ابریشم
1.6 100*100 5sp رهپویان راه ابریشم
2 125*125 5sp رهپویان راه ابریشم
2.45 150*150 5sp رهپویان راه ابریشم
1.6 100*100 3sp فولاد ذوب دیاموند
2 100*100 3sp فولاد ذوب دیاموند
2 125*125 3sp فولاد ذوب دیاموند
2 125*125 3sp فولاد تفتان
2 125*125 3sp صنایع آلیاژ تبریز
3 125*125 3sp صنایع آلیاژ تبریز
2 125*125 3sp پارس ایساتیس یزد
2/3 125*125 3sp فولاد کاویان خلیج فارس
2/3 150*150 3sp فولاد کاویان خلیج فارس
2/3 125*125 5sp فولاد کاویان خلیج فارس
2/3 150*150 5sp فولاد کاویان خلیج فارس
2/3 125*125 ck45 فولاد کاویان خلیج فارس
2 125*125 3sp سعید صنعت شاهرود
2 125*125 5sp سعید صنعت شاهرود
1.4 100*100 3sp گروه عمران صنعت رودگر
1.4 100*100 5sp گروه عمران صنعت رودگر
2 125*125 3sp ریخته گری ابتکار 2
2 125*125 5sp ریخته گری ابتکار 2
2 125*125 5sp فولاد سازان سارویه
2 125*125 3sp فولاد سازان سارویه
1.5 100*100 3sp ریخته گری جدی
1.5 80*80 3sp ریخته گری جدی
کاتالوگ شرکت تامین گر 
 
tc 

 

محصـولات
برخی از مشتریان ما

01243567

89101112131415

 
طراحی و توسعه: شرکت لیزر رایانه پارس
فیسبوک شرک تامین گر
کانال یوتب شرکت تامین گر
linkedin  شرک تامین گر
تویتر شرکت تامین گر
گوگل پلاس شرکت تامین گر
آپارات شرکت تامین گر